Instalatérské práce


Vodovodní rozvody a odpady

Provádíme instalaci rozvodů vody a odpadů. Rozvody realizujeme v libovolném dnes používaném materiálu, nejčastěji plastové potrubí včetně tepelné izolace. Na přání zákazníka můžeme instalovat rozvody i z jiných materiálů například měď. Dále montujeme všechny ostatní zařízení týkajicích se vody jako jsou umyvadla, vany, uzávěry, vodoměry, čerpadla, baterie apod. vše v libovolných značkách na přání zákazníka. K našim službám patří i opravy a servis všech vodovodních a odpadových zařízení.

instalTriska
instalTriska
instalTriska