Kanalizace a odpady

Instalace a opravy kanalizačního potrubí včetně retenčních nádrží, nebo čističek odpadních vod

  • čištění kanalizace 
  • rekonstrukce a nové instalace bytových a domovních odpadů
  • instalace retenčních nádrží
  • instalace čističek odpadních vod
  • kanalizační přípojky