Kotlíkové dotace

Pomůžeme Vám se získáním kotlíkové dotace, která bude pokračovat i v letech 2023 – 2024.

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy:

Dotace je primárně určena pro nízkopříjmové žadatele, v rámci této dotace již není nutné předem investovat desítky tisíc korun, peníze můžete získat od státu předem ve výši až 95% ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Tepelné čerpadlo: 180 000 Kč

Kotel na biomasu: 130 000 Kč

Podmínky čerpání dotace:

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Nebo žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Dotace pro ostatní domácnosti:

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít dotaci na výměnu nevyhovujících kotlů. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Podpora je poskytována formou dotace na instalace ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů

Kdo může o dotaci žádat

 • vlastníci stávajících rodinných domů
 • vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • vlastníci stávajících bytových domů
 • společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • pověření vlastníci bytových jednotek
 • příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

O výměnu topidla na pevná paliva mohou žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně.

Na co lze dotaci čerpat

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
 • na výměnu lokálních topidel na pevná paliva sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem
 • na výměnu plynových kotlů a topidel starších než 20 let za tepelné čerpadlo v domech, které splňují požadavky na energetickou náročnost budovy třídy A-D

Podporované typy zdrojů

 • kotel na biomasu 
 • lokální zdroj na biomasu 
 • tepelná čerpadla
 • individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu
 • napojení na soustavu zásobování teplem
 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy

Podrobnější informace o podmínkách pro získání dotace naleznete na stránkách SFZP.

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/